ข่าวประชาสัมพันธ์   
         

Portable Gas 
Chomatographyfor 
VOCs in Airเครื่องตรวจวัดขนาดปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
Noise Dosimeter
Model 730
SpartanVibration Monitoring Terminal
                                                               Gas Detector ArrayPhotocatalytic FiltersFROG-5000
Model 831C


HVM200

 

รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

   
หน้าแรก > การปรับเทียบเครื่องมือต่างๆ (Calibration)
 

                 ทางบริษัทให้บริการปรับเทียบเครื่องมือวัดและทดสอบได้ทั้งภายในและภายนอก สถานที่ ด้วยทีมวิศวกรผู้มีความชำนาญในเครื่องมือวัด อุปกรณ์ และให้บริการตอบข้อสงสัยต่างๆรวมถึงวิธีการใช้งานและปัญหาที่เกิดขึ้นได้ขณะ ใช้งาน

รายละเอียดมีดังนี้
1. บริการตรวจเช็คและปรับเทียบมาตราฐานเครื่องตรวจวัดก๊าซ

             1.1. ปรับเทียบมาตราฐานเครื่องตรวจวัดก๊าซ 
                    O2 , LEL, CO และ H2S
             1.2. ปรับเทียบมาตราฐานเครื่องตรวจวัดก๊าซ   
                     Cl2, NH3, SO2   
             1.3. ปรับเทียบมาตราฐานเครื่องตรวจวัด VOC
             1.4. ปรับเทียบมาตราฐานเครื่องตรวจวัด
                    Benzene  

2. บริการตรวจเช็คและปรับเทียบประสิทธิภาพการทำงาน
    เครื่องวัดเสียง

             2.1. Noise Dosimeter
             2.2. Sound Level Meter
             2.3. Acoustic Sound Calibrator  

 3. บริการปรับเช็คและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องวัดสมรรถภาพปอด (Spirometer)

  
Contact Service Department
089-813-2651
091-796-0099


 Tel.0-2515-0145-50 Ext 309
   Service@etlthai.com
    

 

 
Powered by AIWEB