ข่าวประชาสัมพันธ์   
         

Portable Gas 
Chomatographyfor 
VOCs in Airเครื่องตรวจวัดขนาดปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
Noise Dosimeter
Model 730
SpartanVibration Monitoring Terminal
                                                               Gas Detector ArrayPhotocatalytic FiltersFROG-5000
Model 831C


HVM200

 

รับสมัครพนักงาน


 

แผนที่บริษัทฯ


Goolgle Map

  


  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

    หน้าหลัก > AirSense Analyitics
Accidents in Chemical Plants or during the Transport, Fire or Terror Attacks
Detecttion of Toxic Industrial Chemicals & Chemical Warfare Agents with the GDA

For a fast and correct assessment a quick displaying measuring instrument is required -  reliable onsite analytics


GDA - First Response
Portable detector for hazardous
gases and chemicals

The Gas Detector Array (GDA) offers the highest level of safety for first responders

 • Detection, identification and qualification of chemical hazards (TIC's and CWA's)
 • used by Police Fire Departments, Military and More

   GDA - X
First Response Analyzer for hazardous
chemicals and traces of explosives

The standard GDA2 commonly used to detect and identify gases has been improved to allow the detection of explosive.

With added explosive detection capabilities, the GDA-X offers an added value to the public  safety reguarding explosive material and hazardous.

  


 

GDA - P
Personal Detection

  

Personal Detection

Military faces an increasing demand for enhanced an higher level safety equipment

New detectors offer a broader range of detectable compounds and higher stability
 
Military Application - Detection of Chemical warfare Agents

Detection of chemical warfare agents in the concentration range of mg/m3
 • Skin Agents
 • Nerve Agents
 • Blood Agents
 • Proving decontamination success
 • Decontamination line


GDA Fumigation
Screen Containers for Hazadous
Gases before being entered

 

The Air Conditioners coming from abroad may contain hazardous concentrations of various gas compounds.

The GDA Fumigation detects the relevant fumigation gases and other toxics and provide safety by alarming on hazardous concentrations.Industrial Application - Detection of Fumigants in Import Conainers
 • Detection of Fumigants and Chemical Substances according to TRGS 512
 • Detection of chemical hazards
 • Slample taking occurs from the outside of the close container
 • Results  displayed immediately
 • Maximum protection for the involed people

Investigation of a importcontrainer after it has been discovered the presence of higher concentrations of chemical hazards -- Fire Department Wiesbaden  
 
aerotracer
A powerful tool which will definitely
reduce the total downtime of your aircarf

The aerotracer tects, identify and localize the source of smells in or around and aircraft.
 • engine oils
 • hydraulic liquids
 • heat transfer fluids
 • glues
 • de-icer compounds
 • kerosene and more.

 


AVIATION

Instrument assist maintenance produres

Detection of engine oil from cabin based measurement

Examination tool in smell and odor problems

Reference method by airlines, MRO-Sops and Engine Manufactures.


LS-ID
Liquids and Solids - IDentification

The Pocket size LS-ID is the smallest Raman spectrometer of its kind developed for fast On-Site Identification of Liquids of Liquids and Solids:

Drugs, Explosives, IIIicit Narcotics and Hazardous Meterials.

 
  
 
 

 

 
Powered by AIWEB