ข่าวประชาสัมพันธ์


     
         


Model 831CLOWN Noise 831
Low Noise Microphone

HVM200
Noise Tutor
สถานีตรวจวัดเสียงอัตโนมัติ

Mode 831 Option :
Obtave Band


 
Training Keystone
VS-V Series Vision
Screener
 

Micromate


รับสมัครพนักงาน

 1. Sale Engineer 

              จำนวน 10 ตำแหน่ง

 2. Sale Representative

              จำนวน 10 ตำแหน่ง

 3. Service Engineer 

              จำนวน 10 ตำแหน่ง


  สนใจเข้าไปดูรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่นี่

  แผนที่บริษัทฯ

     MAP         จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

   


         บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด
           บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือคุณภาพสูงทางวิทยาศาสตร์ อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน มีความประสงค์ที่จะรับสมัครผู้ร่วมงานที่รักความก้าวหน้า และมีความคิดสร้างสรรค์ โดยบริษัทฯ จะให้ผลตอบแทนสูงพร้อมสวัสดิการ ในตำแหน่งดังนี้

Sale Engineering 
จำนวน
10 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
เพศ
- ชาย อายุ  22-30 ปี   ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
วุฒิการศึกษา                                                            
     
- จบปริญญาตรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม หรือเทียบเท่า
- จบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เทียบเท่า
- จบปริญาตรีคณะวิทยาศสาตร์สาขาอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือเทียบเท่า
- มีความขยัน อดทน
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
- สามารถขับขี้รถยนต์ได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)


Sale Representative
จำนวน
10 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
เพศ
- ชาย-หญิง  อายุ 22-30 ปี
 - เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
วุฒิการศึกษา                                         
    
- จบปริญาตรีคณะวิทยาศาสาตร์สาขาอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือเทียบเท่า
 
- มีความขยัน อดทน
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
- สามารถขับขี้รถยนต์ได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)


Service Engineer
จำนวน
10 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
เพศ                                                     
- ชาย - หญิง อายุ 22-30 ปี

- เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
วุฒิการศึกษา
    
- จบปวส. หรือปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
- มีความขยัน อดทน
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
- สามารถขับขี่รถยนต์ได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 
                                                         

            สนใจสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติการศ฿กษา หลักฐาน Resume และรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป มายัง บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 48/194-5 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230  โทรศัพท์ 0-2515-0145-50 ต่อ 100 ได้ในเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. Email : info@etlthai.com ; www.etlthai.com


            
 

 
Powered by AIWEB