ข่าวประชาสัมพันธ์


     
         


Model 831CLOWN Noise 831
Low Noise Microphone

HVM200Mode 831 Option :
Obtave Band
 9300 Series


3M HF-50


Noise Tutor
สถานีตรวจวัดเสียงอัตโนมัติ
Training Keystone
VS-V Series Vision
Screener
 

Micromate


รับสมัครพนักงาน

 1. Sale Engineer 

              จำนวน 10 ตำแหน่ง

 2. Sale Representative

              จำนวน 10 ตำแหน่ง

 3. Service Engineer 

              จำนวน 10 ตำแหน่ง


  สนใจเข้าไปดูรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่นี่

  แผนที่บริษัทฯ

     MAP         จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด  advanced web statistics

            บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือคุณภาพสูงทางวิทยาศาสตร์ อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน
และ Accelerometer/Sensor มีความประสงค์ที่จะรับสมัครผู้ร่วมงานที่รักความก้าวหน้า และมีความคิดสร้างสรรค์ โดยบริษัทฯ
จะให้ผลตอบแทนสูงพร้อมสวัสดิการ ในตำแหน่งดังนี้

             1. Sale Engineer                     จำนวน    10   ตำแหน่ง       
         
         
คุณสมบัติ
 • เพศชาย   อายุ  22-30 ปี
 • เพศชายผ่านการเกฑ์ทหาร
 • วุฒิการศึกษา
  • จบปริญญาตรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม หรือเทียบเท่า
  • จบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เทียบเท่า
  • จบปริญาตรีคณะวิทยาศสาตร์สาขาอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือเทียบเท่า
  • มีความขยัน อดทน
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  • สามารถขับขี้รถยนต์ได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

            2. Sale Representative              จำนวน     10   ตำแหน่ง   

            คุณสมบัติ

 • เพศชาย - หญิง อายุ 22-30 ปี
 • เพศชายผ่านการเกณทหาร
 • วุฒิการศึกษา
  • จบปริญาตรีคณะวิทยาศสาตร์สาขาอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือเทียบเท่า
  • มีความขยัน อดทน
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  • สามารถขับขี้รถยนต์ได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
             3. Service Engineer                     จำนวน    10   ตำแหน่ง                

          คุณสมบัติ

 • เพศชาย - หญิง   อายุ  22-30 ปี
 • เพศชายผ่านการเกฑ์ทหาร
 • วุฒิการศึกษา
  • จบปวส. หรือปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
  • มีความขยัน อดทน
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

                                               

                    สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมาสมัครงานพร้อมประวัติการศึกษา หลักฐาน Resume และ รูปถ่าย 1 นิ้ว
จำนวน 1 รูป มายัง  บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 48/194-5 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230  โทรศัพท์ 0-2515-0145-50 ต่อ 100 ได้ในเวลาทำการ วันจันทร๋-วันศุกร์
ตั้งแต่ 8.30 - 17.00 น. E-mail : info@etlthai.com; exec@ji-net.com  www.etlthai.com
 

 
Powered by AIWEB