บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด
EXECUTIVE TRADING LIMITED

 
  UV-FAN  
(เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศด้วยแสงยูวี-ซี)

ให้อากาศรอบตัวคุณสะอาดและปลอดภัย โดยผู้ผลิตจากประเทศอิตาลี ประสบการณ์กว่า 30 ปี พร้อมรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ 
ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของเครื่องยูวี-แฟน ผ่านการทดสอบจากแล็บของมหาวิทยาลัยเซียนา ประเทศอิตาลี ว่าสามารถฆ่าได้ทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสและเชื้อรา
 UV-FAN Model       
UV FAN M2/95 HP & moreUV-FAN M2/95HP-ST
จากงานวิจัยพบว่าแสงยูวี-ซี สามารถกำจัดเชื้อ COVID-19 ได้* และหลายประเทศนำไปใช้ควบคุมการระบาดของโรค
(*ที่มาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม https://www.nimt.or.th)

          เครื่องยูวี-แฟน เป็นเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศด้วยแสงยูวี-ซี แบบระบบปิดที่ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้งาน สามารถใช้งานเครื่องขณะที่อยู่ในห้องเดียวกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง

          ภายในเครื่องมีพัดลมดูดอากาศ ทำหน้าที่ดึงอากาศเข้ามาบำบัดภายในช่องกำจัดเชื้อของตัวเครื่องที่มีพื้นผิวอะลูมิเนียมขัดเงาพิเศษคล้ายกระจกช่วยสะท้อนแสงยูวี-ซี ให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ทำงานร่วมกับนวัตกรรมแผงอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ช่วยขจัดมลพิษทางอากาศอย่างสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs) และไนโตรเจนออกไซด์(NOx) ผ่านปฏิกิริยา photocatalysis หลอดยูวี-ซี 253.7 นาโนเมตรนี้สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรีย, ไวรัส,และ เชืิ้อราในอากาศ ช่วยปกป้องคุณจาก เชื้อโควิด-19, เชื้อโรคSARS, เชื้อไข้หวัดใหญ่, เชื้อไข้หวัดนก H5N1, เชื้อปอดอักเสบลีจิโอเนลลา, เชื้อวัณโรค โดยเครื่องมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อ แบคทีเรียสูงถึง 99.99% และ 99% สำหรับเชื้อไวรัส ในแต่ละครั้งที่อากาศผ่านเข้ามาในตัวเครื่อง
       
       
UV-FAN M2/40H, M2/95H  
ในการเลือกซื้อเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศด้วยแสงยูวี-ซี ควรมีข้อพิจารณา ดังนี้
พลังงานของหลอดยูวี-ซี
หลอดยูวี-ซี ที่มีกำลังไฟ(วัตต์)สูง จะเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค
อัตราการแลกเปลี่ยนของอากาศ
ปริมาตรอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศผ่านเครื่องเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก เพราะยิ่งอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศมากเท่าใด ก็จะ
ใช้เวลาน้อยลงในการฆ่าเชื้อในอากาศ ทำให้อากาศภายในห้องสะอาดและปลอดภัยเร็วที่สุด ดังนั้นจึงควรมองหาเครื่องที่มี
อัตราการแลกเปลี่ยนของอากาศสูงๆ
ตำแหน่งการวางเครื่อง
การที่มีเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศด้วยแสงยูวี-ซี วางในหลายๆ ตำแหน่งของห้อง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อในอากาศ
ในทุกจุดของห้องได้พร้อมๆกัน
%ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส
ค่าประสิทธิภาพนี้ใช้แสดงความน่าเชื่อถือในการฆ่าเชื้อของเครื่อง ควรเลือกซื้อเครื่องที่ได้รับการตรวจวัดรับรองจากแล็บที่มี
คุณภาพ และมาตรฐาน โดยการวัดจากปริมาณเชื้อที่มีในอากาศก่อนเข้าเครื่องเทียบกับหลังออกจากเครื่อง การซื้อเครื่องที่
ไม่ได้รับการตรวจวัดค่าดังกล่าวอาจได้เครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อในอากาศจริง
การบำรุงรักษา
ในเครื่องกรองอากาศที่มีแผ่นกรองอากาศอยู่บริเวณทางเข้าของลมเพื่อกรองโมเลกุลขนาดเล็กและใหญ่ในอากาศ จำเป็นต้อง
ได้รับการเปลี่ยนแผ่นกรองบ่อยๆเพื่อให้การกรองอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุด แผ่นกรองอากาศชนิดที่สามารถกรองเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสอย่าง HEPA ก็จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองเช่นกัน ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยง ให้กับผู้ใช้งานที่ต้องสัมผัสกับแผ่นกรองที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเหล่านั้น
(* อ้างอิงจากการทดสอบความสามารถในการฆ่าเชื้อ Bacillus S. spores ในแต่ละครั้งที่อากาศผ่านเข้ามาในตัวเครื่อง ตามมาตรฐาน ISO 15714)
 UV-FAN Model       
UV-FAN XS
(เครื่องฆ่าเชื้อในอากาศด้วยแสงยูวี-ซี จากประเทศอิตาลี)
มีขนาดเล็ก
ทำงานเงียบ
ประสิทธิภาพสูง
ได้มาตรฐานยุโรปและอเมริกา

* ช่วยเพิ่มระดับคุณภาพอากาศ (IAQ หรือ Indoor Air Quality) ในห้องของคุณตลอด 24 ชั่วโมง
* ผ่านการทดสอบคุณภาพโดยห้องแล็บมาตรฐานว่าสามารถฆ่าเชื้อในอากาศได้สูงสุดถึง 99.99% * ในแต่ละครั้งที่อากาศผ่านเข้ามา
   ในตัวเครื่อง
* มีแผงอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์(TiOx) ช่วยกำจัดมลพิษทางอากาศอย่าง VOCs และ NOx สามารถใช้งานได้ตลอดไปโดย
  ไม่ต้องเปลี่ยน
(* ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ 99.99% และเชื้อไวรัสได้ 99%)
       
จากงานวิจัยพบว่าแสงยูวี-ซีสามารถกำจัดเชื้อ COVID-19 ได้* และหลายประเทศนำไปใช้ควบคุมการระบาดของโรค
(* ที่มา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม https://www.nimt.or.th )
        
เครื่องยูวี-แฟน เป็นเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศด้วยแสงยูวี-ซี แบบระบบปิดที่ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้งาน สามารถใช้งานเครื่องขณะที่อยู่ในห้องเดียวกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ภายในเครื่องมีพัดลมดูดอากาศ ทำหน้าที่ดึงอากาศเข้ามาบำบัดภายในช่องกำจัดเชื้อของตัวเครื่องที่มีพื้นผิวอะลูมิเนียมขัดเงาพิเศษคล้ายกระจก ช่วยสะท้อนแสงยูวี-ซีให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ทำงานร่วมกับนวัตกรรมแผงอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซโด์ที่ช่วยขจัดมลพิษ ทางอากาศอย่างสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs) และไนโตรเจนออกไซด์(NOx) ผ่านปฏิกิริยา photocatalysis หลอดยูวี-ซี 254 นาโนเมตร
นี้สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรีย, ไวรัส และเชื้อราในอากาศ ช่วยปกป้องคุณจาก เชื้อโควิด-19, เชื้อโรคSARS, เชื้อไข้หวัดใหญ่, เชื้อไข้หวัดนก H5N1 เชื้อปอดอักเสบลีจิโอเนลลา, เชื้อวัณโรค โดยเครื่องมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียสูงถึง 99.99% และ 99% สำหรับเชื้อไวรัส ในแต่ละ ครั้งที่อากาศผ่านเข้ามาในตัวเครื่อง


ในการเลือกซื้อเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศด้วยแสงยูวี-ซี ควรมีข้อพิจารณา ดังนี้
พลังงานของหลอดยูวี-ซี
หลอดยูวี-ซี ที่มีกำลังไฟ(วัตต์)สูง จะเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค
อัตราการแลกเปลี่ยนของอากาศ
ปริมาตรอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศผ่านเครื่องเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก เพราะยิ่งอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศมากเท่าใด ก็จะ
ใช้เวลาน้อยลงในการฆ่าเชื้อในอากาศ ทำให้อากาศภายในห้องสะอาดและปลอดภัยเร็วที่สุด ดังนั้นจึงควรมองหาเครื่องที่มี
อัตราการแลกเปลี่ยนของอากาศสูงๆ
ตำแหน่งการวางเครื่อง
การที่มีเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศด้วยแสงยูวี-ซี วางในหลายๆ ตำแหน่งของห้อง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อในอากาศ
ในทุกจุดของห้องได้พร้อมๆกัน
%ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส
ค่าประสิทธิภาพนี้ใช้แสดงความน่าเชื่อถือในการฆ่าเชื้อของเครื่อง ควรเลือกซื้อเครื่องที่ได้รับการตรวจวัดรับรองจากแล็บที่มี
คุณภาพ และมาตรฐาน โดยการวัดจากปริมาณเชื้อที่มีในอากาศก่อนเข้าเครื่องเทียบกับหลังออกจากเครื่อง การซื้อเครื่องที่
ไม่ได้รับการตรวจวัดค่าดังกล่าวอาจได้เครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อในอากาศจริง
การบำรุงรักษา
ในเครื่องกรองอากาศที่มีแผ่นกรองอากาศอยู่บริเวณทางเข้าของลมเพื่อกรองโมเลกุลขนาดเล็กและใหญ่ในอากาศ จำเป็นต้อง
ได้รับการเปลี่ยนแผ่นกรองบ่อยๆเพื่อให้การกรองอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุด แผ่นกรองอากาศชนิดที่สามารถกรองเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสอย่าง HEPA ก็จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองเช่นกัน ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยง ให้กับผู้ใช้งานที่ต้องสัมผัสกับแผ่นกรองที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเหล่านั้น
 UV-FAN Model       
UV-FLOW
(เครื่องฆ่าเชื้อในอากาศด้วยแสงยูวี-ซี จากประเทศอิตาลี)


คุณลักษณะสำคัญ

- อุปกรณ์ฉายแสงยูวี-ซีแบบต่างๆ เพื่อบำบัดอากาศให้สะอาด  (แบบติดผนัง, แบบติดเพดาน, แผงรังผึ้งติดบนผนัง) 
- หลอดยูวี-ซี 253.7 nm ทำจากควอตซ์ 100% และไม่ก่อโอโซน
- ทำจากอะลูมิเนียมและวัสดุที่ทนทานต่อแสงยูวี-ซีกำลังสูง   (รุ่นแผงรังผึ้งติดบนผนังทำจาก สแตนเลส 304)
- แบบติดผนัง มีให้เลือกทั้งแบบแผ่นบานเกล็ด และแผงรังผึ้ง ตามความเหมาะสม
- เปิดใช้งานได้ตลอด 24/7 แม้มีคนอยู่ในห้องโดยไม่เป็นอันตราย
- มี safety switch ช่วยให้มันใจในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  


คำแนะนำในการติดตั้งเครื่อง