บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด
EXECUTIVE TRADING LIMITED

 
AreaRAE Plus
เครื่องตรวจวัดก๊าซได้หลายชนิดพร้อมกัน 
ใช้งานในภาคสนามแบบเคลื่อนย้ายได้ และสามารถส่งข้อมูลระยะไกล
(Wireless Transportable Area Monitor) • เป็นเครื่องวัดก๊าซหลายชนิดอ่านค่าได้พร้อมกันแบบเคลื่อนย้ายได้ในภาคสนาม Transportable area monitor) สามารถส่งข้อมูลระยะไกลแบบไร้สาย (Wireless)
 • เครื่อมือเหมาะกับการใช้งานแบบต่างๆ เช่น Industrial emergency response teams, Maintenance turnarounds/Shutdowns, Fence line monitoring, Clearing a confined space for entry, Wastewater pipeline rehabilitation, Site remediation, Fumigation, excavation and other environmental liabilities
 • เครื่องสามารถรองรับการใช้งานกับหัวตรวจวัดก๊าซพิษชนิดต่างๆ ที่เป็นแบบ Interchangeable Sensors ได้มากกว่า 20 ชนิด
 • เครื่องสามารถตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของ VOCs ในระดับ ppm และมีการชดเชย (Compensation)สำหรับอุณหภูมิและความชื้นอยู่ภายในเครื่อง (Built-in) เพื่อให้การอ่านค่าความเข้มข้นของ VOCsได้อย่างถูกต้อง
 • เครื่องสามารถรองรับวัดสภาพอากาศเพิ่มเติม (Optional meteorological sensor) ได้แก่ความเร็วลม ทิศทางอุณหภูมิและความชื้น มาประกอบการใช้งานให้ได้ข้อมูลตามเวลาจริง (Real-Time) สำหรับเป็นแบบนำมาใช้ร่วมกับโปรแกรม ALOHA Hazard monitoring program เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าของการแพร่กระจายก๊าซพิษหรือร่องรอยคราบแพร่กระจายก๊าซพิษ
 • มี GPS เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของเครื่อง
 • เครื่องมี Data logging สามารถเก็บข้อมูลการตรวจวัดได้ต่อเนื่องนาน 90 วัน
 • มี Mesh modem อยู่ภูายในเครื่องสำหรับเชื่อมต่อไร้สายแบบระยะสั้น หรือถ้ามีโปรแกรมซอฟ์ทแวร์ (Remote Monitoring Software) จะทาให้ทราบข้อมูลการตรวจวัดและตำแหน่งของแต่ละเครื่องได้หรือการประสานงานและการแบ่งปันข้อมูลในการดำเนินงานร่วมกัน (Coordination and data sharing in joint operations)


                
Applications

 • Industrial emergency response teams
 • Maintenance turnarounds / Shutdowns
 • Fence line monitoring
 • Clearing a confined space for entry
 • Wastewater pipeline rehabilitation
 • Site remediation
 • Fumigation, excavation and other environmental liabilities 


Ease & Flexibility

 • Available in Rapid Deployment Kit for quick threat assessment
 • User-friendly interface; turn it on and go
 • Flexible power options for short and long-term deployments
 • Easy to hear and see, with 108-decibel alarm
 • Easy USB connection to configuration software
 • Built-in Mesh modem for short range comminution with RAE Systems wireless portable detectors.

 
Remote Visibility on Threats

 • Delivers real-time readings to Honeywell’s remote monitoring software, so you can instantly determine the location and severity of a threat
 • Map-based display is accessible from any computer with an internet connection — or from our laptop as a turnkey host
 • Enables coordination and data sharing in joint operations

Specification

DIMENTION & WEIGHT

Instrument Size
 • 12.36” x 12.04” x 6.53”

RANGE

Sensor Range
 • VOC (0-2000ppm), LEL (0-100%LEL), CO2 (0-50000ppm), NH3 (0-100ppm), CO (0-2000ppm), Cl2 (0-50ppm), ETO (0-500ppm), H2 (0-2000ppm), HCL (0-15ppm), HCN (0-50ppm), HF (0.5-10ppm), H2S (0-1000ppm), O2 (0-30%), SO2 (0-20ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-20ppm), PH3 (0-20ppm)
Humidity Range
 • 0%-95%

TEMPERATURE

Mininum Temperature
 • -4 degree Fahrenheit
 • -20 degree CelsiusALARM

Alarm Type
 • Audible, Visual, Vibrating
BATTERY & CHARGING

 • Battery Run Time
 • 20hoursCERTIFICATIONS

Standards
 • US and Canada: Class 1, Division 2, Groups A, B, C, D


DATALOGGING

Datalogging
 • Continuous data logging (90 days for 7 gas sensors, 1 Gamma

FEATURES & BENEFITS

Benefits
 • Delivers real-time readings to Honeywell’s remote monitoring software, so you can instantly determine the location and severity of a threat

OPTIONS

User Options
 • 3 operation and programming keys


WARRANTY

Warranty
 • Four years for O2 Liquid Oxygen sensors


WIRELESS

Wireless Technology
 • BLE, MESH, WiFi, LORAADDITIONAL SPECIFICATIONS

Ingress Protection
 • IP65
Gas Type
 • VOC, LEL, CO2, NH3, CO, Cl2, ETO, H2, HCL, HCN, HF, H2S, O2, SO2, NO, NO2, PH3

OTHERS

Sampling Pump Range
 • 100ft (30m)
Maximum Temperature
 • 140 degree Fahrenheit
 • 60 degree Celsius
Weight
 • 14.33 US Pound
 • 6.5 keg
Contact Us
EXECUTIVE  TRADING LIMITED .,THAILAND
48/194-5 SOI,PRADIT MANUTHAM19,PRADIT MANUTHAM RD. 
LATPHRAO BANGKOK 10230, THAILAND
TEL.+662 515 0145-50, FAX.+662 515 0144

  
Google Map
  2020 Executive Trading Limited