บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด
EXECUTIVE TRADING LIMITED

 


เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม Noise Dosimeter
Spartan 730
เครื่องวัดเสียง Sound Track LxT1 และ LxT2; Class : 1 และ 2
LxT1, LxT2
เครื่องวัดระดับความดังเสียง Sound Level Meter; Class 1 และ Class 2
Series 821
เครื่องวัดเสียง Sound Advisor 831C
831C
เครื่องวัดการสั่นสะเทือนร่างกาย Human Vibration Meter
HVM 200
เครื่องวัดเสียง แบบสถานีเคลื่อนที่ Portable - SoundExpert
LxT NMS -SE - FF
เครื่องวัดเสียง แบบสถานีถาวร Permanent NMT Installations
NMT Installations 831
เครื่องวัดเสียง แบบสถานีถาวร Permanent Long Term Noise Monitoring - SoundAdvisor
NMS045 / 831C-045-AC
Contact Us
EXECUTIVE  TRADING LIMITED .,THAILAND
48/194-5 SOI,PRADIT MANUTHAM19,PRADIT MANUTHAM RD. 
LATPHRAO BANGKOK 10230, THAILAND
TEL.+662 515 0145-50, FAX.+662 515 0144

  
Google Map
  2020 Executive Trading Limited