บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด
EXECUTIVE TRADING LIMITED

 


เครื่องตรวจวัดความเข้มกลิ่น Olfosense เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นกลิ่นเพื่อการเฝ้าระวังเหตุรำคาญจากกลิ่นกระทบต่อสุขภาพประชาชน
Olfosense
เครื่องตรวจวัดความเข้มกลิ่น แบบพิสูจน์เอกลักษณ์
PEN3
เครื่องตรวจวัดขนาด และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM.1, PM. 2.5 และ PM. 10)
PMx
เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบสูญญากาศ
Vacuum
เครื่องวัดกลิ่นด้วยบุคคลแบบ 4 station
Olfameter TO8
Contact Us
EXECUTIVE  TRADING LIMITED .,THAILAND
48/194-5 SOI,PRADIT MANUTHAM19,PRADIT MANUTHAM RD. 
LATPHRAO BANGKOK 10230, THAILAND
TEL.+662 515 0145-50, FAX.+662 515 0144

  
Google Map
  2020 Executive Trading Limited