บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด
EXECUTIVE TRADING LIMITED

 
หน้าแรก > เครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์และการแพทย์
Model : LU700L ; Probe เป็นแบบหัวเรียบ Model : LU700C ; Probe เป็นแบบหัวโค้ง

ใบรับแจ้งรายการละเอียด ที่ 
                 64-2-2-2-0003896
เครื่องอัลตร้าซาวด์ขนาดพกพาแบบไร้สาย (Leltek Ultrasound Imaging System)
Leltek Ultrasound Imaging System model. LU700L , LU700C


 • เป็นเครื่องอัลตร้าซาวด์แสดงภาพผ่าน Application มือถือ / แท็บเลต ทั้งระบบ ios และ Android
 • เชื่อมต่อด้วยระบบไร้สาย Wi-Fi
 • แสดงโหมดของภาพชนิดต่างๆ ดังนี้ B-mode, M-mode, Color Doppler, Power Doppler, Pulsed Wave (PW Doppler).
 • ผลิตภัณฑ์ของ Leltek Inc. ประเทศไต้หวัน
 • นำเข้าและจำหน่ายโดย บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด  48/194-5 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 Tel.02-5150145-50
*คำเตือน
1. ห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำหรือของเหลว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ต่อสายเคเบิ้ลและสายชาร์จ
2. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่อาจได้รับอันตรายจากการใช้อัลตราซาวด์
3. หลีกเลี่ยงการกระแทกที่รุนแรงและการทำเครื่องตกพื้น เพราะจะเกิดความเสียหายต่อตัวเครื่องและประสิทธิภาพในการทำงานอาจลดลง
4. ห้าม ดัดแปลง ตัวเครื่อง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท LELTEK
5. ห้ามใช้งานเครื่องร่วมกับอุปกรณ์ผ่าตัดประเภทคลื่นความถี่สูง เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวเครื่องได้
6. หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องในหรือใกล้เคียงบริเวณที่มี สนามแม่เหล็กไฟฟ้า, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, และสนามแม่เหล็กที่มีกำลังแรงเนื่องจากอาจเกิดความเสียหายต่อตัวเครื่อง หรือ ทำให้การวัดค่าต่างๆ คลาดเคลื่อนจากค่าจริง
7. อย่าใช้งานเครื่องขณะที่เครื่องกาลังชาร์จไฟ และต้องชาร์จไฟด้วยที่ชาร์จและสายชาร์จที่ได้มาตรฐาน
8. หลีกเลียงการใช้งานเครื่อง เมื่อตัวเครื่องมีอุณหภูมิสูงกว่า 43 องศาเซลเซียส (โดยเครื่องจะปิดเองอัตโนมัติ เพื่อป้องกันระบบ overheatและจะกลับมาใช้งานได้เมื่อตัวเครื่องมีอุณหภูมิที่ลดลง)
9. การใช้งานอุปกรณ์ในบริเวณที่มีก๊าซ/แก๊สติดไฟหรือยาสลบ อาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้/ระเบิดได้
10. หยุดใช้งานเครื่องเมื่อพบเห็น รอยแตกที่ตัวเครื่องหรือสายชาร์จ/สายเคเบิ้ลมีรอยฉีกขาด เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้
11. ห้ามชาร์จไฟเครื่องใกล้กองไฟหรือเครื่องทำความร้อน
12. ห้ามเปิดเคสเพื่อดูระบบภายในเครื่อง 

*ข้อควรระวัง
1.เครื่องไม่ได้รับการฆ่าเชื้อก่อนการจัดส่ง ก่อนการใช้งานจึงควรทำความสะอาดก่อน
2.เมื่อต้องการคืนหรือทิ้งเครื่อง ควรทำความสะอาดเครื่องก่อนทุกครั้ง
3. หากมือถือ/แท็บเล็ตของผู้ใช้สูญหาย จะไม่สามารถกู้ข้อมูลภาพอัลตร้าซาวด์ได้4. ขณะใช้งานเครื่องอัลตร้าซาวด์ ห้ามมิให้ผู้ป่วยสัมผัสกับอุปกรณ์มือถือ/แท็บเล็ตระบบ Android
5. การใช้งานเครื่องต่อเนื่อง ไม่ควรนานเกิน 30 นาที และ ควรให้เวลาพักเครื่อง 10 นาที
6. ระมัดระวังการรั่วไหลของข้อมูลผู้ป่วย เมื่อใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์กับมือถือ/แท็บเล็ตส่วนบุคคล
7. หากทำเครื่องตกกระแทกพื้นเข็ง ควรหยุดการใช้งาน เนื่องจากฉนวนกันไฟอาจเกิดรอยรั่วก่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้
8. เครื่องควรได้รับการตรวจหาการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอโดยเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ทางการแพทย์ 


*ข้อห้ามใช้
1. ไม่ควรใช้งานเครื่องในสถานการณ์ต่อไปนี้
•ห้องผ่าตัดที่มีแก๊สยาสลบและสารเคมีอื่นๆ
•ที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่า -382 เมตร หรือ สูงกว่าระดับนํ้าทะเลมากกว่า 4000 เมตร
•บริเวณที่มีความชื้นสัมพัทธ์ < 15% หรือ > 90%
•บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงมากกว่า 35 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส
2.จำกัดการใช้เครื่องเป็นระยะเวลานานในผู้ป่วยเด็กหรือหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดการสัมผัสคลื่นพลังงานเสียง
3.ควรระมัดระวังการใช้เครื่องในผู้ป่วยที่ใส่เครื่อง Pace-maker
4.ควรใช้งานโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมในการใช้เครื่อง อัลตร้าซาวด์
5.การใช้งานเครื่องโดยผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมในการใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์ อาจส่งผลให้คุณภาพของภาพที่ได้ไม่เพียงพอในการวินิจฉัยรักษาผู้ป่วย 
Model : LU300L ; Probe เป็นแบบหัวเรียบ Model : LU300C ; Probe เป็นแบบหัวโค้ง Model : LU300M ; Probe เป็นแบบหัวเล็ก Model : LU700 PA ; Probe หัวเฟสอะเรย์

ใบรับจดแจ้ง ที่
64-2-3-3-0007993
เครื่องอัลตร้าซาวด์สัตว์แบบมือถือพกพา ไร้สาย (Wireless and Handheld Veterinary Ultrasound Scanner)
Wireless and Handheld Veterinary Ultrasound Scanner model. LU300L , LU300C , LU300M , LU300PA  
 • เป็นเครื่องอัลตร้าซาวด์แสดงภาพผ่าน Application มือถือ / แท็บเลต ทั้งระบบ ios และ Android
 • เชื่อมต่อด้วยระบบไร้สาย Wi-Fi
 • แสดงโหมดของภาพชนิดต่างๆ ดังนี้ B-mode, M-mode, Color Doppler, Power Doppler, Pulsed Wave (PW Doppler).
 • ผลิตภัณฑ์ของ Leltek Inc. ประเทศไต้หวัน
 • นำเข้าและจำหน่ายโดย บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด  48/194-5 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 Tel.02-5150145-50
*อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
Vision Screener (เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น) by Keystone View

ใบรับจดแจ้ง ที่
64-2-3-2-0001989
เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Vision Screener)
1155 VS-V Standard


 • มีภาพสำหรับทดสอบการมองเห็นในด้านต่างๆ เช่น Far-point acuity ที่ระยะ 20 ฟุต, Near-point acuity ที่ระยะ 16 นิ้ว, Intermediate-point acuity ที่ระยะ 26 นิ้ว และ 39 นิ้ว, Binocular testing, Phoria, Stereopsis, Fusion, Color perception, Horizontal peripheral visual field เป็นต้น
 • ยี่ห้อ Keystone View ผลิตโดย SACO INTERNATIONAL, S.A.
 • นำเข้าและจำหน่ายโดย บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด  48/194-5 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 Tel.02-5150145-50
*อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
Spirometer (เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอด) DatoSpir-Touch by SibelMed


เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometer)
DATOSPIR TOUCH EASY model D,T,F
DATOSPIR TOUCH DIAGNOSTIC model D,T,F


 • หน้าจอแบบสัมผัส High-resolution color touch screen
 • มีเครื่องพิมพ์ภายในเครื่อง
 • การทำงานร่วมกัน : ซอฟต์แวร์ W20s
 • ผลิตภัณฑ์ของ Sibel ประเทศสเปน
 • นำเข้าและจำหน่ายโดย บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด  48/194-5 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 Tel.02-5150145-50
*อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
Spirometer (เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอด) DatoSpir-aira by SibelMed

เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometer)
DATOSPIR AIRA model D,T,F


 • เป็นอุปกรณ์พกพาที่ใช้งานได้กับทรานสดิวเซอร์ประเภทต่างๆ : Fleisch, Turbine หรือ Lilly แบบใช้แล้วทิ้ง
 • มีการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ผ่าน Bluetooth หรือ USB ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ทำงานอยู่บนซอฟต์แวร์ W20s
 • มีระบบปิดอัตโนมัติ
 • ผลิตภัณฑ์ของ Sibel ประเทศสเปน
 • นำเข้าและจำหน่ายโดย บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด  48/194-5 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 Tel.02-5150145-50
*อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
Audiometer (เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยิน) Sibelsound 400 by SibelMed

เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometer)
SIBELSOUND 400 model A, AM, AOM, AOM+, SUPRA
 • เป็นเครื่องวัดสมรรถภาพการได้ยิน แบบ 2 Channels
 • Tone Audiometry : Air/Bone conduction (with/without Masking), Screen Audiometry, Free-Field test
 • SISI Test, Speech Audiometry, Fowler, Tone Decay, Luscher, Weber (Types of test แตกต่างกันในแต่ละรุ่น)
 • ผลิตภัณฑ์ของ Sibel ประเทศสเปน
 • นำเข้าและจำหน่ายโดย บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด  48/194-5 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 Tel.02-5150145-50

*อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ 

Audiometer (เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยิน) Sibelsound DUO by SibelMed


เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometer)
SIBELSOUND DUO A, AOM
 • เป็นเครื่องวัดสมรรถภาพการได้ยินพกพา แบบ 2 Channels
 • Tonal test : Air/Bone Conduction
 • มีหน้าจอแบบสัมผัส
 • สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ W50
 • ผลิตภัณฑ์ของ Sibel ประเทศสเปน
 • นำเข้าและจำหน่ายโดย บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด  48/194-5 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 Tel.02-5150145-50

*อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Audiometric Test Booth (ตู้ป้องกันเสียงรบกวน) Audiometric Cabins S-Basic by SibelMed


ตู้ป้องกันเสียงรบกวน (AUDIOMETRIC TEST BOOTH)
AUDIOMETRIC CABINS S-Basic

 • เป็นตู้ป้องกันเสียงรบกวนสำหรับการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน
 • สามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง Audiometer ได้
 • สามารถแยกและประกอบชิ้นส่วนได้
 • เป็นผลิตภัณฑ์ของ Sibel ประเทศสเปน
 • นำเข้าและจำหน่ายโดย บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด  48/194-5 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 Tel.02-5150145-50

*อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Audiometric Test Booth (ตู้ป้องกันเสียงรบกวน) Audiometric Cabins S-40 by SibelMed

ตู้ป้องกันเสียงรบกวน (AUDIOMETRIC TEST BOOTH)
AUDIOMETRIC CABINS S40 model A, B, C, D, E, F

 • เป็นตู้ป้องกันเสียงรบกวนสำหรับการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน
 • สามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง Audiometer ได้
 • สามารถแยกและประกอบชิ้นส่วนได้
 • เป็นผลิตภัณฑ์ของ Sibel ประเทศสเปน
 • นำเข้าและจำหน่ายโดย บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด  48/194-5 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 Tel.02-5150145-50

*อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Audiometric Test Booth (ตู้ป้องกันเสียงรบกวน) Audiometric Cabins S-Premium by SibelMed

ตู้ป้องกันเสียงรบกวน (AUDIOMETRIC TEST BOOTH)
AUDIOMETRIC CABINS S-Premium model A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

 • เป็นตู้ป้องกันเสียงรบกวนสำหรับการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน
 • สามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง Audiometer ได้
 • สามารถแยกและประกอบชิ้นส่วนได้
 • เป็นผลิตภัณฑ์ของ Sibel ประเทศสเปน
 • นำเข้าและจำหน่ายโดย บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด  48/194-5 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 Tel.02-5150145-50

*อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ 
ฆพ. 875/2565

Contact Us
EXECUTIVE  TRADING LIMITED .,THAILAND
48/194-5 SOI,PRADIT MANUTHAM19,PRADIT MANUTHAM RD. 
LATPHRAO BANGKOK 10230, THAILAND
TEL.+662 515 0145-50, FAX.+662 515 0144

  
Google Map
  2020 Executive Trading Limited