บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด
EXECUTIVE TRADING LIMITED

 


เครื่องวัดแก๊สแบบอะเรย์ - Gas Detector Array
AirSense
ชุดกรองอากาศสำหรับลดมลพิษ และกลิ่น แบบเร่งปฏิกิกรยาแสง - Photocatalytic Filter
BMB
เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของ VOCs ในอากาศ น้ำ และดิน โดยวิธี GC-PID เพื่อตรวจสอบปัญหาของ VOCs โดยตรงในพื้นที่
Defiant
เครื่องกำจัดขยะติดเชื้อด้วยวิธีการย่อยให้เล็กและทำให้ปราศจากเชื้อ - Integrated Sterilizer & Shredder (ISS AC 575)
ISS
เครื่องเก็บตัวอย่างชีวภาพในอากาศ SAS - Surface Air System
AirSense
...
...
...
...
...
...
Contact Us
EXECUTIVE  TRADING LIMITED .,THAILAND
48/194-5 SOI,PRADIT MANUTHAM19,PRADIT MANUTHAM RD. 
LATPHRAO BANGKOK 10230, THAILAND
TEL.+662 515 0145-50, FAX.+662 515 0144

  
Google Map
  2020 Executive Trading Limited