บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด
EXECUTIVE TRADING LIMITED

 
AreaRAE Pro
เครื่องตรวจวัดก๊าซได้หลายชนิด และสภาวะอากาศได้พร้อมกัน 
ใช้งานในภาคสนามแบบเคลื่อนย้ายได้ และสามารถส่งข้อมูลระยะไกล
(Wireless Transportable Area Monitor)

 • เครื่องมีชุดตรวจวัดสภาพอากาศ (Meteorological sensor) ได้แก่ความเร็วลม ทิศทาง อุณหภูมิและความชื้น มาประกอบการใช้งานให้ได้ข้อมูลตามเวลาจริง (Real-Time) สำหรับเป็นแบบนามาใช้ร่วมกับโปรแกรม ALOHA Hazard monitoring program เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าของการแพร่กระจายก๊าซพิษหรือร่องรอยคราบแพร่กระจายก๊าซพิษ
 • เครื่องสามารถรองรับการตรวจวัดรังสีแกมมาได้ เมื่อมีหัวตรวจวัดรังสีแกมมา (Optional Gamma sensor)
 • มี Mesh modem อยู่ภายในเครื่องสำหรับเชื่อมต่อไร้สายแบบระยะสั้นหรือถ้ามีโปรแกรมซอฟ์ทแวร์ (Remote Monitoring Software) จะทำให้ทราบข้อมูลการตรวจวัดและตำแหน่งของแต่ละเครื่องได้หรือการประสานงานและการแบ่งปันข้อมูลในการดาเนินงานร่วมกัน (Coordination and data sharing in joint operations)
 • มีสัญญาณเตือน (Alarm) แบบเสียง แสง และหน้าจอ นอกจากนี้ยังมีสัญญาณเตือนแบตเตอรี่ต่ำ (Low battery) และการเชื่อมต่อ (Wireless connectivity alarm)
 • เครื่องมี Data logging และหน่วยความจำขนาด 24 Mbytes สามารถเก็บข้อมูลได้ต่อเนื่องของหัวตรวจวัดก๊าซในเครื่อง, ความเร็วลม, ทิศทางลม, อุณหภูมิ, ความชื้น, GPS และ Gamma ในทุก 1 นาที นาน 90 วัน
 • เป็นเครื่องวัดก๊าซหลายชนิดอ่านค่าได้พร้อมกัน แบบเคลื่อนย้ายได้ในภาคสนาม (Transportable area monitor) สามารถส่งข้อมูลระยะไกลแบบไร้สาย (Wireless)
 • เครื่องมือเหมาะกับการใช้งานแบบต่าง ๆ เช่น Emergency responders, Fire departments, Law enforcement,
  Hazmat teams, Military teams, Civil support teams
 • เครื่องสามารถรองรับการใช้งานกับหัวตรวจวัดก๊าซพิษชนิดต่าง ๆ เป็นแบบ Interchangeable Sensors ได้มากกว่า 20 ชนิด
 • เครื่องสามารถตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของ VOCs ในระดับ ppb หรือ ppm และมีการชดเชย (Compensation) สำหรับอุณหภูมิและความชื้นอยู่ภายในเครื่อง (Built-in) เพื่อให้การอ่านค่าความเข้มข้นของ VOCs ได้อย่างถูกต้อ

              Applications

 • First responders
 • Hazmat
 • Civil Defense & Military
 • Public Venue Protection

 Ease and Fexibility

 • Available in Rapid Deployment Kit for quick threat assessment
 • User-friendly interface; turn it on and go
 • Supports long-distance remote monitoring
 • Built-in mesh modem for short-range monitoring — no external router required
 • Flexible power options for short- and long-term deployments
 • Easy to hear and see, with 108-decibel alarm
 • Easy USB connection to configuration software

 Remote Visibility on Threats

 • Delivers real-time readings to Honeywell’s remote monitoring software, so you can instantly determine the location and severity of a threat
 • Map-based display is accessible from any computer with an internet connection — or from our laptop as a turnkey host
 • Enables coordination and data sharing in joint operations

Specification

DIMENTION & WEIGHT

Instrument Size
 • 12.36” x 12.04” x 6.53”RANGE

Sensor Range
 • VOC (0-2000ppm), LEL (0-100%LEL), CO2 (0-50000ppm), NH3 (0-100ppm), CO (0-2000ppm), Cl2 (0-50ppm), ETO (0-500ppm), H2 (0-2000ppm), HCL (0-15ppm), HCN (0-50ppm), HF (0.5-10ppm), H2S (0-1000ppm), O2 (0-30%), SO2 (0-20ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-20ppm), PH3 (0-20ppm), Gamma (0.01 μSv/h to 0.2 mSv/h)
Humidity Range
 • 0%-95%

TEMPERATURE

Minimum Temperature
 • -20 degree Celsius
 • -4 degree Fahrenheit


ALARM

Battery Run Time
 • 12-20CERTIFICATIONS

Standards
 • US and Canada: Class 1, Division 2, Groups A, B, C, D


DATALOGGING

Datalogging
 • Continuous data logging (90 days for 7 gas sensors, 1 Gamma


FEATURES & BENEFITS

Benefits
 • Delivers real-time readings to Honeywell’s remote monitoring software, so you can instantly determine the location and severity of a threat


OPTIONS

User Options
 • 3 operation and programming keys


WARRANTY

Warranty
 • Four years for O2 Liquid Oxygen sensors


WIRELESS

Wireless Technology
 • BLE, MESH, WiFi


ADDITIONAL SPECIFICATIONS

Gas Type
 • VOC, LEL, CO2, NH3, CO, Cl2, ETO, H2, HCL, HCN, HF, H2S, O2, SO2, NO, NO2, PH3, Gamma
Ingress Protection
 • IP65

OTHERS

Sampling Pump Range
 • 100ft (30m)
Maximum Temperature
 • 60 degree Celsius
 • 140 degree Fahrenheit
Weight
 • 14.33 US Pound
 • 6.5 keg


Contact Us
EXECUTIVE  TRADING LIMITED .,THAILAND
48/194-5 SOI,PRADIT MANUTHAM19,PRADIT MANUTHAM RD. 
LATPHRAO BANGKOK 10230, THAILAND
TEL.+662 515 0145-50, FAX.+662 515 0144

  
Google Map
  2020 Executive Trading Limited