บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด
EXECUTIVE TRADING LIMITED

 
เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของ VOCs ในอากาศ น้ำ และดิน โดยวิธี GC-PID เพื่อตรวจสอบปัญหาของ VOCs โดยตรงในพื้นที่
FROG-5000
เครื่องวิเคราะห์ VOCs ในอากาศ ; FROG-400
FROG-400
Miniature Gas Chromatography เครื่องวิเคราะห์ VOCs ในอากาศ TOCAM
TOCAM
Contact Us
EXECUTIVE  TRADING LIMITED .,THAILAND
48/194-5 SOI,PRADIT MANUTHAM19,PRADIT MANUTHAM RD. 
LATPHRAO BANGKOK 10230, THAILAND
TEL.+662 515 0145-50, FAX.+662 515 0144

  
Google Map
  2020 Executive Trading Limited