บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด
EXECUTIVE TRADING LIMITED

 
Human Vibration Meter
เครื่องวัดความสั่นสะเทือนบุคคลแบบ 2 แกน  Model HVM200

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน แบบ 3 แกน (Human Vibration Meter) HVM-200
คุณสมบัติของตัวเครื่อง
  • สามารถควบคุมและดูข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นผ่านมือถือได้ (Android or Apple IOS)
  • วัดความสั่นสะเทือนทั่วไปและตัวบุคคล (Hand-Arm ISO : 5349, Whole Body ISO : 2631 )
  • เครื่อง เป็นแบบ Single Range และมีค่า Input Linear Range ที่ 0.2 mV to 5.0 V at 80 Hz (Fc Weight), 0.09 mV to 5.0 V at 16 Hz (Wh Weighting)
  • มีหน่วยในการวัดเป็น m/s2, cm/s2, ft/s2, in/s2, g, dB
  • สามารถแสดงผลแบบ RMS, Peak, Min Max, MTVV, A(1), A(2), A(4), A(8), VDV
  • เครื่องมี Frequency Weighting ของ Vibration เป็น Fa (0.4 - 100 Hz), Fb (0.4 - 1250 Hz), Fc (6.3 - 1250 Hz)
  • ตรวจวัดได้พร้อมกัน 3 Channel(X,Y,Z)
  • ตรงตามมาตรฐาน ISO 8041 : 2015
  • สามารถบันทึกข้อมูลและใช้งานร่วม Micro SD Card


Contact Us
EXECUTIVE  TRADING LIMITED .,THAILAND
48/194-5 SOI,PRADIT MANUTHAM19,PRADIT MANUTHAM RD. 
LATPHRAO BANGKOK 10230, THAILAND
TEL.+662 515 0145-50, FAX.+662 515 0144

  
Google Map
  2020 Executive Trading Limited