บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด
EXECUTIVE TRADING LIMITED

 

เครื่องกำจัดขยะติดเชื้อด้วยวิธีการย่อยให้เล็กและทำให้ปราศจากเชื้อ

Integrated Sterilizer & Shredder (ISS AC 575)


เครื่อง ISS AC-575

หลักการและเหตุผล ความจำเป็นในการใช้เครื่อง    กำจัดขยะติดเชื้อ / มูลฝอยติดเชื้อ

 •  ข้อดีของเทคโนโลยี
o    ลดพื้นที่ในการจัดเก็บและเพิ่มพื้นที่ในการขนย้าย
o    สามารถบดสับมูลฝอยและทำลายเชื้อโรค
o    มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน
o    เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • ผลลัพธ์ที่ได้
o    เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่สิ่งแวดล้อมและประชาชนซึ่งเป็นการกำจัดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด
o    เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพอากาศอาทิเช่นลดการปล่อยก๊าซที่เป็นมลพิษฝุ่นละอองและไดออกซิเจน
o    เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการนำขยะบางชนิดที่สามารถรีไซเคิลได้นำไปรีไซเคิลแทนการเผาหรือฝังกลบ
o    เพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการรักษาและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

 • ดังนั้น เครื่องกำจัดขยะติดเชื้อของ Celitron เป็นเครื่องฆ่าเชื้อและย่อยขนาดขยะในตัวที่ออกแบบมาสำหรับการแปลงขยะมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลและคลินิก เป็นไปตามคำแนะนำของสหภาพยุโรปและองค์การอนามัยโลก ทำให้เกิดการกำจัดขยะและของเสียด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก

เครื่อง ISS ดำเนินการทั้งการย่อยและฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำพร้อมกัน ตัวเครื่องมีมอเตอร์ที่ทรงพลังพร้อมใบมีดย่อย / หั่น ช่วยลดทอนขนาด และปริมาตรของเสีย

   • ใช้งานง่าย   -    ไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่เทคนิคพิเศษ
   • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    -    ขยะเสียติดเชื้อถูกหั่นย่อยลดลงถึง1/5จากปริมาตรเดิม โดยปราศจากจากการปล่อยมลพิษเสียหลังการทำงานของเครื่อง
   • ประหยัดค่าใช้จ่าย    -    การดำเนินการและบำรุงรักษาไม่แพง
   • มีความปลอดภัยสูง    -    ประตูล็อกอัตโนมัติ ป้องกันการหยุดชะงักโดยไม่ได้รับอนุญาต
   • มีประสิทธิภาพ    -    เพียงเครื่องเดียวสามารถประยุกต์การใช้งานได้ทั้งกับโรงพยาบาลขนาดกลาง คลินิก หรือห้องปฏิบัติการณ์
   • ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว    -    ง่ายต่อการปรับใช้งานกับระบบการจัดการขยะของเสียติดเชื้อของโรงพยาบาล


*   Depends on the density of the waste
** Adjustable to different voltage systems
Contact Us
EXECUTIVE  TRADING LIMITED .,THAILAND
48/194-5 SOI,PRADIT MANUTHAM19,PRADIT MANUTHAM RD. 
LATPHRAO BANGKOK 10230, THAILAND
TEL.+662 515 0145-50, FAX.+662 515 0144

  
Google Map
  2020 Executive Trading Limited