บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด
EXECUTIVE TRADING LIMITED

 
Sound Track LxT1 & LxT2
เครื่องวัดระดับความดังเสียงและปริมาณเสียงสะสม
Class : 1 และ 2

 • ช่วงการวัดกว้าง(Dynamic Rage )มากกว่า 120 dB
 • สามารถวัดระดับความดังของเสียงได้ช่วง 38- 140 dB (A)และ มี Peak สูงถึง143 dB
 • Frequency Weighting เป็นแบบ A,C และ Z
 • เครื่องสามารถแสดงผลแบบ Multiple Dose และ Exposure calculations
 • Time Weighting เป็นแบบ Fast, Slow และ Impuls
 • สามารถวัดระดับความดังเสียง SPL, Leq, TWA,Lmax, Lmin, Lpeak, Lpeak(max),Dose ,Projected Dose,Lep,d ,E ,E8 ,E40 ,SEA, L(6 Values)และ Event Counters
 • Type 2, หรือ Type 1 (Option)
 • Detector Slow, Fast & Impulse
 • เครื่องมีหน่วยความจำ 8 MB – 120 MB และใช้งานได้ร่วม กับคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถบันทึกเสียงจริงได้ (Audio Record)
 • มีพารามิเตอร์ใช้วัดเสียงในงานอาชีวอนามัย
 • สามารถวิเคราะห์ความถี่ Octave Band 1/1, 1/3
 • เครื่องมี Output เป็นแบบ USB 2.0
 • หน้า จอสามารถแสดง Spectrum เป็นแบบ VGA 160x240 Graphic LCD Display พร้อมแสดงแสงสว่างในเวลากลางคิน และมี Soft Key ควบคุมการทำงานของเครื่อง
 • เครื่องมีมาตรฐานการป้องกันต่อสภาพแวดล้อมระดับ IP54
 • เครื่องมีมาตรฐาน Sound Level Meter แบบ Class 1 ตาม IEC 61672, IEC 60651, IEC 60804 ,IEC 61252,
  ANSI S1.4 ,ANSI S1.43, ANSI S1.25

Contact Us
EXECUTIVE  TRADING LIMITED .,THAILAND
48/194-5 SOI,PRADIT MANUTHAM19,PRADIT MANUTHAM RD. 
LATPHRAO BANGKOK 10230, THAILAND
TEL.+662 515 0145-50, FAX.+662 515 0144

  
Google Map
  2020 Executive Trading Limited