บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด
EXECUTIVE TRADING LIMITED

 
OPC Particle Monitor
เครื่องตรวจวัดขนาด และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM.1, PM. 2.5 และ PM. 10)คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องมือสาหรับการตรวจวัดปริมาณและฝุ่นละอองขนาดเล็กชนิด PM1, PM2.5 และ PM10 แบบเฝ้าระวัง เป็นประโยชน์สำหรับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในระยะยาว เพื่อคอยเตือนและติดตามสภาวะความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ตลอดเวลาในแต่ละพื้นที่ เครื่องมือสามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้สะดวก สามารถส่งผลผลการตรวจวัดผ่านอินเตอร์เน็ตเข้าสู่ส่วนกลาง ทาให้ทราบว่าเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่อย่างไร
คุณสมบัติของเครื่องมีดังนี้

  1. หลักการทำงานของเครื่อง โดยดูดอากาศที่มีอนุภาคฝุ่นละอองไหลผ่านลำแสงเลเซอร์ จะเกิดการกระเจิงแสงเข้าสู่ตัวรับแสงแบบ Dual Photo-detector ทำให้สามารถทราบปริมาณและขนาดของฝุ่นละออง
  2. เครื่องสามารถตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กชนิดPM1, PM2.5 และ PM10 ได้พร้อมกันโดยวิธี LightScattering แบบ Optical Particle Counter (OPC)
  3. เครื่องสามารถใช้งานได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร(Indoor และ Outdoor)
  4. ขนาดของอนุภาคที่สามารถตรวจวัดได้จะอยู่ในช่วงขนาด0.35 ถึง 40 ไมโครเมตร โดยมีอัตราดูด ตัวอย่างอากาศปกติผ่าน OPC เซนเซอร์ที่ 280 ml/min
  5. แสดงข้อมูลแบบ Histogram ของขนาดฝุ่น (Sizecategorization) ได้ 24 ขนาดพร้อมกัน (Number ofSoftware) เพื่อเป็นประโยชน์ช่วยวิเคราะห์ประเภทแหล่งกาเนิดพิษ
  6. สามารถส่งข้อมูลการตรวจวัดออกสู่ภายนอกบน Web Page(ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต) แบบใส่ SIM Card
  7. แสดงผลการตรวจวัดเป็นข้อมูลแบบ Excel และแบบกราฟ(Graph) เพื่อดูแนวโน้มของ PM 1, PM 2.5 และ PM 10 ได้สามารถเลือกดูข้อมูลแบบ 1ชั่วโมง (hourly aggregation) หรือ 24 ชั่วโมง (daily aggregation) หรือข้อมูลตรวจวัด (noaggregation)
  8. อัตราการนับอนุภาคฝุ่น (Particle count rate) สูงสุด 10,000 อนุภาคต่อวินาที
Contact Us
EXECUTIVE  TRADING LIMITED .,THAILAND
48/194-5 SOI,PRADIT MANUTHAM19,PRADIT MANUTHAM RD. 
LATPHRAO BANGKOK 10230, THAILAND
TEL.+662 515 0145-50, FAX.+662 515 0144

  
Google Map
  2020 Executive Trading Limited