บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด
EXECUTIVE TRADING LIMITED

 
Olfosense
เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นกลิ่นเพื่อการเฝ้าระวังเหตุรำคาญจากกลิ่นกระทบต่อสุขภาพประชาชน

 • เครื่องมือถูกออกแบบสำหรับการใช้งานในภาคสนาม (IP65 box for outdoor installation) สามารถติดตั้งและ เคลื่อนย้ายได้
 • เหมาะสำหรับการเฝ้าระวังตรวจวัดความเข้มกลิ่นที่ตอบสนองกับหัวตรวจวัดแบบ Metal Oxide Semiconductor (MOS) ใช้โปรแกรมแบบ Standard Regression Model สำหรับการวิเคราะห์ความเข้มกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม บ่อขยะ บ่อบำบัดนํ้าเสีย และแหล่งมลพิษอื่น
 • เครื่องสามารถตรวจวัดแบบ Multi-parameter โดยใช้เทคโนโลยีดังนี้
  • 4 metal oxide semiconductors (MOS)
  • Photoionization Detector (PID)
  • 2 electrochemical cells (ECD)
  • Optical particle counter (OPC)
 • ชุดหัวตรวจวัด MOS สำหรับการตรวจวัดกลิ่น อ่านค่าความเข้มกลิ่นเป็น OU/m3 (Olfactometric Units/M3 หรือ ODOR Unit/M3)
 • ชุดหัววัดแบบ PID (10.6 eV) สำหรับตรวจวัดความเข้มข้นของ Total VOCs (5 ppb to 20 ppm)
 • ชุดหัววัดแบบ ECD สำหรับตรวจวัดความเข้มข้นของ Toxic gas ดังนี้
  • NH3 ช่วงการวัด 0.5 to 100 ppm
  • H2S ช่วงการวัด 5 ppb to 50 ppm
 • ชุดหัวตรวจวัดฝุ่น แบบ OPC (Optical Particle Counter) สำหรับตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศ ขนาด PM1, PM2.5 และ PM10 โดยวิธี light scattering method อ่านค่าความเข้มข้นเป็น ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (μg/m3) มีช่วงการวัด (Detection limits) สำหรับ PM10 (0.01 μg/m3 to 1,500 μg/m3)
 • มีอุปกรณ์(Gateway) สำหรับการทำงานแบบ Remote Control และ ข้อมูลการตรวจวัด (Database) จะเข้าสู่ระบบ Server
 • ผลการตรวจวัด (Monitoring Results) แสดงบน PC ด้วยโปรแกรม Software
 • รอบเวลาการตรวจวัด (Measurement time for cycle) ตั้งแต่ 30 วินาที ขึ้นไป และจำนวนรอบการตรวจวัด (Number of cycle in sequence) จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดการใช้งาน
 • หากมีจำนวนเครื่องวัดกลิ่นเพิ่มเติมจากเดิม จะสามารถเชื่อมต่อเป็นระบบ เครือข่าย (Network) ได้
 • สามารถใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ และกินไฟ ประมาณ 25 วัตต์
 • มี Software OlfoMuster สำหรับการ Setting และสำหรับ Software OlfoServer สำหรับการ Remote Control
 • มี Software วิเคราะห์ (SMIT Dispersion Software) เป็นแบบ Gaussian stationary model สำหรับการประเมินความเข้มข้นของมลพิษโดยทำงานบน :
  • AREMOD (US-EPA) model – ISCST3 (Industrial Source Complex-Short Term Version 3)
  • Realtime meteo and/or meteo forecast (72 hours)
  • Horography and obstacles of the area
 • มีอุปกรณ์วัดสภาวะอากาศ (Meteo Unit) สำหรับการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การกระจายของกลิ่นหรือสารประกอบเคมีอื่นจากแหล่งกำเนิดได้
Contact Us
EXECUTIVE  TRADING LIMITED .,THAILAND
48/194-5 SOI,PRADIT MANUTHAM19,PRADIT MANUTHAM RD. 
LATPHRAO BANGKOK 10230, THAILAND
TEL.+662 515 0145-50, FAX.+662 515 0144

  
Google Map
  2020 Executive Trading Limited