บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด
EXECUTIVE TRADING LIMITED

 

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างอากาศ เพื่อหาปริมาณสิ่งปนเปื้อนทางชีวภาพ ( เช่น แบคทีเรีย, รา, ไวรัส เป็นต้น) ในอากาศ โดยการดูดอากาศผ่านจานเพาะเชื้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เหมาะสำหรับเก็บตัวอย่างอากาศในโรงงานผลิต ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์จุลชีพ โรงพยาบาลและห้องปลอดเชื้ออื่นๆ


The microbiological air sampler created for pharmaceutical companies and hospitals.


SAS SUPER ISO 100 AND 180

TYPICAL APPLICATIONS
Control and validation of cleanrooms, isolators, restricted access barriers (RABS), microbiological laboratories, biotechnology premises and vaccine production plants including operator safety. 

Ideal for control of environmental contamination in operating theatres, hospitals and clinics.

PERFORMANCE
 • Compliant with USP chapter 1116 and ISO 14698-1
 • Up to 70.000 litres of air with up to 300 memorised sampling cycles
 • Sampling rate accurately maintained by speed sensor
 • Design avoids turbulence in unidirectional airflow and re-aspiration of tested air in accordance with ISO specifications
 • Provides total traceability - IQ OQ PQ validation protocols available
 • Automatic reminder in case of expired calibration
 •  8 pre-fixed modifiable sampling configurations

DATA TRANSFER
 • Sampling data can be downloaded on a PC in both non modifiable or Excel formats
 • Infrared transfer of sampling data to PC
The only portable microbiological air sampler
with two aspirating heads.
Suitable for use in all fields of application.
DUO SAS SUPER 360

TYPICAL APPLICATIONS
Control and validation of cleanrooms, isolators, RABS
microbiological laboratories, biotechnology premises, vaccine production plants, operating theatres, hospitals and clinics. In particular, DUO SAS Super 360 is used when saving time is an important criteria.

PERFORMANCE
 • Compliant with USP chapter 1116 and ISO 14698-1
 • IQ OQ PQ validation protocols available
 • Over 40.000 l of air
 • Up to 100 memorised sampling cycles
 • Design avoids turbulence in unidirectional airflow and re-aspiration of tested air in accordance with ISO specifications
 • Total traceability
 • Fingertip calibration system control without opening the instrument
 • Easy calibration monitoring

DATA TRANSFER
 • Can be downloaded onto a PC in both non modifiable (.sas) and Excel formats
 • Sampling data to PC

Contact Us
EXECUTIVE  TRADING LIMITED .,THAILAND
48/194-5 SOI,PRADIT MANUTHAM19,PRADIT MANUTHAM RD. 
LATPHRAO BANGKOK 10230, THAILAND
TEL.+662 515 0145-50, FAX.+662 515 0144

  
Google Map
  2020 Executive Trading Limited