บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด
EXECUTIVE TRADING LIMITED

 
Personal Protective Equipment (PPE)
อุปกรณ์นิรภัติ 3M อื่นๆ

ชุดทดสอบความแนบสนิทใช่เพื่อเลือกขนาดขอิงหน้ากากให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคนโดยทดสอบอย่างน้อยปีละครั้ง วิธีการคือ ฉีดสารละลายที่มีรสหวาน หรือรสขม เข้าไปในถุงคลุมศีรษะ (Hood) 
 • หากไม่ได้รับรส แสดงว่าสวมใส่หน้ากากอย่างกระชับดี และหน้ากากนั้นมีรขนาดเหมาะสมแล้ว
 • หากได้รับรส ปรับหน้ากากให้กระชับขึ้น ทำซ้ำอีกครั้ง ถ้าผลเหมือนเดิมจึงขนาดหน้ากากให้เหมาะสม
ตรงตามเกณฑ์ประสิทธิภาพสำหรับการทดสอบความกระชับของอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจภายใต้มาตรฐาน OSHA สำหรับอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจฉบับปัจจุบัน: 29 CFR 1910.134, ภาคผนวก A

ขั้นตอนการใช้งาน
1. ทดสอบความไวในการรับรส

ทดสอบขณะไม่ใส่หน้ากากเพื่อยืนยันว่าผู้ถูกทดสอบมีความไวในการรับรส
2. การสวมใส่หน้ากาก

สวมใส่หน้ากากแล้วตรวจสอบความแนบสนิทด้วยตัวเอง (USE Seal Check) เพื่อยืนยันความแนบสนิทในสนิท
3. ทดสอบความแนบสนิทของหน้ากาก

ทดสอบขณะที่ใส่หน้ากาก เพื่อยืนยันว่าผู้ถูกทอสอบสวมใส่หน้ากาก อย่างแนบสนิทตลอดเวลาขณะทำงาน
Power and Supplied Air Suplied Air Respirators
อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ ชนิดกรองอากาศโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
และส่งผ่านอากาศบริสุทธิ์

3เอ็ม ออกแบบอุปกรณ์ป้องกันแต่ละประเภทให้สามารถใช้งานได้คล่องตัวมากขึัน สะดวกสบาย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน โดยแบ่งอุปกรณ์ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ หน้ากากกรองอากาศชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (PAPR), อุปกรณ์ส่งผ่านอากาศชนิดส่งผ่านอากาศผ่านท่อ(SAR),อุปกรณ์ส่งผ่านอากาศสำหรับอพยพหนีภัย (EEBD) และอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังบรรจุอากาศ(SCBA) 

ส่วนประกอบสำคัญของหน้ากากกรองอากาศแบบใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และระบบส่งผ่านอากาศ (Key Elements of P&SA) 
 1. แหล่งจ่ายอากาศ (Air Source) หรือตัวเครื่องพร้อมตัวกรอง (Blower Unit)
 2. อุปกรณ์ปรับแรงดันอากาศ (Pressure Reducer)
 3. อุปกรณ์ควบคุมปริมาณอากาศ (Regulator) หรือปุ่มควบคุม อัตราการไหลของอากาศ(Air flow control) 
 4. ชุดคลุมศีรษะ และใบหน้า (Head Cover or Facepiece) 
 5. ชุดรองรับอุปกรณ์ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ (Body Support and Accessories)

วิธีการเลือกอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจชนิดส่งผ่านอากาศบริสุทธิ์

Powered Air Purify Respirator

 • เป็นหน้ากากกรองอากาศชนิดหนึ่ง
 • ประกอบด้วยส่วนส่วนคลุมศรีษะ  ท่อหายใจ  และส่วนกรองอากาศ ทำงานโดยมอนิเตอร์ ในส่วนกรองอากาศจะดูดอากาศผ่านตัวกรองและส่งเข้าไปยังส่วนคลุมศรีษะ
 • มักมีค่าการป้องกันมากกว่าหน้ากากกรองทั่วไป
Supply Air Respirator

 • อากาศบริสุทธิ์และมีแรงดันสูงจากแหล่งกำเนิดจะไหลผ่านมาตามท่อหรือสายอากาศ ซึ่งอาจยาวได้ถึง 300 ฟุต ไปยังบริเวณหายใจของผู้สวมใส่และพ่นออกสู่บรรยากาศภายนอก
 • ภายในส่วนคลุมศรีษะเป็นึ
 • มักมีค่าการป้องกันมากกว่าหน้ากากกรองทั่วไป


Emergency Escape Breathing Device

 • EEBD เป็นอุปกรณ์ใช้ในกรณีฉุกเฉินสำหรับอพยพหนีภัยในระยะสั้นๆ
 • ประกอบด้วยส่วนคลุมศีรษะ ท่อหายใจและส่วนจ่ายอากาศบริสุทธิ์
 • ถังอากาศสามารถ ใช้งานได้ 10-15 นาที เพียงพอต่อการอพยพหนีภัย
 • เน้นสวมใส่งานและรวดเร็ว

Safe-Contained Breathing Apparatus

 • SCBA เป็นอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบถังบรรจุอากาศสำหรับพี่ที่มีความเสี่ยงสูง 
 • ประกอบด้วยส่วนส่วนคลุมศรีษะ  ท่อหายใจ  และถังอากาศ
 • ถังอากาศสามารถใช้งาน 30-60 นาที ขึ้นอยู่กับขนาดของถุงอากาศ 
 • มีค่าการป้องกันสูงที่สุดถึง APF  10,000 เท่า
 • ใช้สำหรับการตอบโต้เหตุฉุกเฉินต่างๆ

3M™ Versaflo™ TR-300N+ Power Air Purifying Respirator


สำหรับกรองอนุภาคเท่านั้น ตัวกรองประสิทธิภาพสูง (High Efficiancy Filter) มาตรฐาน NIOSH


 • น้ำหนักเพียง 1,095 กรัม รูปร่างบาง ใช้งานสะดวก ใช้งานได้นาน 5-12 ชั่วโมง ประหยัดเวลาในการทำความสะอาดด้วยฮู้ดแบบใช้แล้วทิ้ง 
 • อัตราการไหลอากาศ 170-190 ลิตรต่อนาที ช่องมองขนาดใหญ่ ทำให้เกิดความสะดวกในการใส่แว่นเซฟตี้ของคุณ
 • สายคาดเอวรุ่น Easy Clean (TR-327)ผลิตจากโพลียูรีเทนเคลือบด้วยโพลีเอสเตอร์ความยาว 62 นิ้ว ออกแบบให้ทำความสะอาดได้ง่าย ต่อและปลดท่อหายใจได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบ Quick Release Swivel-QRS
 • แผ่นกรองฝุ่นละอองและฟูมโลหะ รุ่น TR-3710N ผ่านการรับรองมาตรฐาน NIOSH ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้ร่วมกับ Pre-filter รุ่น TR-307N รูปทรงเพรียวบาง ผิวสัมผัสเรียบเนียนำช่วยให้ผู้ใช้งานนำเข้าไปใช้ในที่แคบได้

3M™ Versaflo™ TR-600 Power Air Purifying Respirator


สำหรับกรองอนุภาคด้วยตัวกรองประสิทธิภาพการกรองสูง (HEPA Filter) และตลับกรองสารเคมีที่หลากหลายตามมาตราฐาน NIOSH

 • มีสัญญาไฟบอกสถานะของแบตเตอรี่ การใช้งานตัวเครื่อง และอัตราการไหล
 • แจ้งเตือนอัตรการไหลต่ำของแบตเตอรี่หมด 3 วิธี ทั้งการสั่นของเครื่อง เสียงเตือน และสัญญาณไฟกระพริบ
 • ปุ่มสัมผัสและส่วนเชื่อมต่อของเครื่องเป็นสีน้ำเงิน ง่ายต่อการสังเกต
 • ออกแบบตามหลักการยศาสตร์สวมใส่แนบกระชับกับหลังส่วนหลังเคลื่อนไหวสะดวก
 • จ่ายอากาศต่อเนื่อง ด้วยอัตราการไหลที่เลือกได้ 3 ระดับ (190, 205 และ 220 ลิตร/นาที)
 • แบตเตอรี่ที่ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 7-9 ชม. (ขึ้นกับชนิดของแบตเตอรี่) และใช้เวลาชาร์จ ประมาณ 4 ชั่วโมง
 • ค่ามาตรฐานป้องกันฝุ่นและละอองน้ำของส่วนที่ห่อหุ้มอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ (Ingrees Protection Rating, IP Rarting) ตามมาตรฐาน The International Electro technical Commission (IEC)
  • IP53 เมื่อใช้กับเครื่อง  Decontamination shower
  • IP67 เมื่อใช้งานร่วมกับ TR-653 Cleaning Plug เพื่อจุ่มล้างทำความสะอาด
Contact Us
EXECUTIVE  TRADING LIMITED .,THAILAND
48/194-5 SOI,PRADIT MANUTHAM19,PRADIT MANUTHAM RD. 
LATPHRAO BANGKOK 10230, THAILAND
TEL.+662 515 0145-50, FAX.+662 515 0144

  
Google Map
  2020 Executive Trading Limited