บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด
EXECUTIVE TRADING LIMITED

 
Photocatalytic Filter
ชุดกรองอากาศสำหรับลดมลพิษ และกลิ่น แบบเร่งปฏิกิกรยาแสง

เป็นอุปกรณ์ชนิดตัวกรองแบบเร่งปฏิกิริยาสำหรับใช้ในระบบบำบัดอากาศ (Air Treament) กับภาคโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อากาศเสียที่ออกมาจากกระบวนการของโรงงาน (Industrial Process) ซึ่งมีมลพิษอยู่จะถูกทำให้สลายไปพร้อมทั้งขจัดหลิ่นไม่พึงประสงค์ไปด้วย ทำให้คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกมาจากโรงงานดีขึ้น อุปกรณ์ชนิดตัวกรองนี้เป็นเทคโนโลยีสะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยป้องกันปัญหาร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นกระทบชุมชนได้เป็นอย่างดี

Photocatalytic Filters : สามารถนำมาใช้งานกับภาคโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
เช่น :  WWT Plants, Automotive, Composting Plants, Oil & Gas Plants, Yeast Production, Pulp and Paper, Foundries, Beverages, Tannery, Iron & Steel Industries, Refinery of Vegetable Oil, WWT tank Hydrocarbon Refinery, Storage Dangerous Liquid Wastes, Floating Storage Tank for Hydrocarbon.


Contact Us
EXECUTIVE  TRADING LIMITED .,THAILAND
48/194-5 SOI,PRADIT MANUTHAM19,PRADIT MANUTHAM RD. 
LATPHRAO BANGKOK 10230, THAILAND
TEL.+662 515 0145-50, FAX.+662 515 0144

  
Google Map
  2020 Executive Trading Limited