บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด
EXECUTIVE TRADING LIMITED

 
SoundAvisor Model 831C
Sound Level Meter
เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์เสียง

เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์เสียง 831C 

ยี่ห้อ Larson Davis รุ่น 831C  จากประเทศสหรัฐอเมริกาหน้าจอสีทัชสกรีนขนาดใหญ่ทำให้มองเห็๋นได้ชัดเจน มีประสิทธิภาพแล้วความแม่นยำสูง โดยมาพร้อมกับเทคโนโลยีทันสมัยสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านระบบไร้สาย (Wireless) WiFi และ 4G สามารถมอนิเตอร์ข้อมูลแบบ Real-time สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน  รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลากหลาย เช่น เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ GPS เครื่องพิมพ์ และระบบโซล่าเซลล์ ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจวัดได้ต่อเนื่องยาวนาน

The Model 831C SoundAdvisor is designed to make noise measurement easy. Due to its color display, connectivity,extensive software features, and small form factor the SoundAdvisor is an ideal choice for handheld operation. Attended measurements are simplified, with the ability to control and monitor data via any PC or mobile device with a standard web interface. Designed with the acoustic professional in mind, the SoundAdvisor offers an elegant solution for complex needs in an easy-to-use system.

เครื่องวิเคราะห์ระดับเสียงแบบเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
คุณสมบัติเฉพาะ

  • เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter) Class 1 ตามมาตรฐาน IEC 61972-1, ANSI S1.4 และ Type 1  ตามมาตรฐาน IEC 60651, 60804, ANSI S1.43
  • หน้าจอสี LCD ทัชสกรีน (Full color LCD, Touchscreen user interface)
  • สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านระบบไร้สาย (Wireless) และ 4G
  • มีหน่วยความจำในตัวเครื่อง 2 GB และสามารถเพิ่มหน่วยความจำภายนอกแบบ USB ได้ถึง 256 GB
  • สามารถบันทึกข้อมูลเสียงแบบกำหนดช่วงเวลาได้ (Time History Logging และ Measurement History)
  • สามารถตั้งค่าบันทึกเสียงจริงพร้อมเหตุการณ์เสียง และเปิดฟังเสียงที่บันทึกได้ (Event History)
  • ใช้แบตเตอรี่น้อยสามารถตรวจวัดเสียงได้ต่อเนื่องยาวนาน (4AA (LR6) NiMH, 1.5 V Lithium or Alkaline cells)


Contact Us
EXECUTIVE  TRADING LIMITED .,THAILAND
48/194-5 SOI,PRADIT MANUTHAM19,PRADIT MANUTHAM RD. 
LATPHRAO BANGKOK 10230, THAILAND
TEL.+662 515 0145-50, FAX.+662 515 0144

  
Google Map
  2020 Executive Trading Limited