บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด
EXECUTIVE TRADING LIMITED

 
Noise Dosimeters 
เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม  Model Spartan 730


Wireless Worker Noise Measurement  -- การวัดปริมาณเสียงแบบไร้สาย
The SpartanTM Noise Model 730   
เป็นเครื่องตรวจวัดที่ออกแบบมาสำหรับการวัดปริมาณเสียงสะสมของผู้ทำงาน ซึ่งสามารถใช้งานได้สะดวก โดยสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชั่น LD Atlas โดยผ่านระบบไร้สายของอุปกรณ์ Smart Phone ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่า, การแสดงผล และการดาวน์โหลดข้อมูล (ทั้งระบบ IOS และ Android)

เครื่องตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dosimeter)
Model Spartan 730
คุณสมบัติของเครื่อง
 • รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลและระบบประจุไฟแบบไร้สาย
 • มีหน้าจอสามารถแสดงผลการตรวจวัดได้แบบทันที (Real time) หรือผ่านแอปพลิเคชั่น (LD Atlas)
 • สามารถดาวน์โหลด แสดงผลการตรวจวัด ตั้งค่าการใช้งาน และรายงานผล ผ่านทางแอปพลิเคชั่น
 • สามารถเชื่อมต่อดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน G4 Software ได้อัตโนมัติ
 • การบันทึกเสียง Optional Event Sound (730-OB1)
 • Buit-in Bump และการตรวจจับการเคลื่อนไหว
 • มีระบบสอบเทียบภายในเครื่อง (Automatic Calibrate)
 • มีฟังก์ชั่นบันทึกเสียงเมื่อเกิดเหตุการณ์ (Event Sound Recording) *Optional*
 • มีฟังก์ชั่นตรวจวัดแบบแยกความถี่เสียงชนิด 1/1 Octave filter *Optional*
การใช้งานทั่วไป
 • สามารถใช้ตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมของผู้ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการณ์
 • สามารถใช้ตรวจวัดปริมาณเสียงเบื้องต้นที่เกิดจากการทำงาน
 • ตัวเครื่องรองรับมาตรฐาน OSHA, MSHA, ACGIH และ ISO 9612
 • ตัวเครื่องผ่านกานรับรองมาตรฐาน EU directive 94/62/ec


สามารถแสดงผลผ่านทางแอปพลิเคชั่น LD Atlas ได้ทั้งระบบ ios และ android

Contact Us
EXECUTIVE  TRADING LIMITED .,THAILAND
48/194-5 SOI,PRADIT MANUTHAM19,PRADIT MANUTHAM RD. 
LATPHRAO BANGKOK 10230, THAILAND
TEL.+662 515 0145-50, FAX.+662 515 0144

  
Google Map
  2020 Executive Trading Limited