บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด
EXECUTIVE TRADING LIMITED

 
Standard Sampling Device
เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบสูญญากาศ
คุณลักษณะ
 1. ลักษณะเครื่องเป็นกระบอกพลาสติกใส (Transparent PVC) มีปั้มทาสูญญากาศ(Vacuum Pump) ซึ่งติดตั้งอยู่ด้านล่างของเครื่อง
 2. ใช้ถุงเก็บตัวอย่างอากาศเป็นชนิด Nalophan ขนาดความจุ 10 ลิตร
 3. สามารถดูดเก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้เวลาประมาณ 60 วินาที
 4. เครื่องสามารถทาสุญญากาศได้สูงถึงประมาณ 500 mbar
 5. มีมือจับติดอยู่กับกระบอกเครื่อง และมีปุ่มกดที่ด้านบนของมือจับเพื่อสะดวกในการใช้งาน
 6. เครื่องมีขนาดประมาณ 730 x 160 mm และมีน้าหนักประมาณ 4.5 กิโลกรัม
 7. การทางานโดยใช้แบตเตอรี่ชนิด Load – gel Battery เมื่อชาร์ตไฟเต็มจะสามารถใช้งานเก็บตัวอย่างอากาศได้ประมาณ 20 ครั้ง
 8. อุปกรณ์มาตรฐานประกอบการใช้งาน
 9. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศ Germany

 • ส่วนสำคัญ หลักการของเครื่องเพื่อการวิเคราะหืชนิดของเครื่อง VOCs หรือสารประกอบเคมีจะประกอบด้วยส่วนของ Purge and trap, Micro GC column และ PID (10.6 eV.) Concentration of sample หากเครื่องมีการเชื่อมต่อ PC สามารถแสดงข้อมูลสอ (Live Data) บน PC ด้วย Software
 • เครื่องสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างที่อยู่อากาศ (EPA Method TO17 Adaptation) น้ำ (EPA Method 5030/5021) และดิน (EPA Method 503/5035)
 • Column เป็นแบบ Stainless Micro GC ความยาว 2.5 เมตร หรือ 5.2 เมตร
 • อุณหภูมิของ Column  สามารถโปรแกรมได้ จากอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส
 • ตัวอย่างสามารถถูกวิเคราะห์ได้ภายในประมาณ 10 นาที มีการตรวจวัดความเข้มข้น ได้ละเอียดในช่วง 0.5 ppb ถึง 20 ppb 10 ppb
 • เครื่องมีขนาดเหมาะสมกับการใช้งานในภาคสนาม และน้ำหนักเบาน้อยกว่า 2.5 กิโลกรัม (รวมแบตเตอรี่)
 • เครื่องมีแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นานได้ต่อเนื่อง 9 ชั่วโมง มี Charger แบบ Built-in
 • เครื่องมีปั้มอากาศ (Air Pump), Molecular Sieve และ Activeted Carbon เพื่อทำให้อากาศสะอาดและไม่เป็นตัวนำพา (Carrier Gas) แทนการใช้ถังก๊าซอัดอากาศ (Compressed gas cylinder)
 • สามารถแสดงผลการตรวจวิเคราะห์บนหน้าจอของเครื่องได้ เช่น Chromatograph, Retention timeContact Us
EXECUTIVE  TRADING LIMITED .,THAILAND
48/194-5 SOI,PRADIT MANUTHAM19,PRADIT MANUTHAM RD. 
LATPHRAO BANGKOK 10230, THAILAND
TEL.+662 515 0145-50, FAX.+662 515 0144

  
Google Map
  2020 Executive Trading Limited